Spółka ZOMAR S.A. powstała w 1993 r. Na rynku energii i węgla działa od 1995 r. Przez kilkanaście lat spółka była importerem energii z Ukrainy oraz eksporterem węgla do ukraińskich elektrowni. Obecnie ZOMAR S.A. prowadzi działalność na hurtowym rynku energii poprzez Towarową Giełdę Energii.

Do grupy związanej kapitałowo z ZOMAR S.A. należą jeszcze spółki Agram S.A. - zajmuje się przetwórstwem mrożonych owoców i warzyw, Europa S.A. - prowadzi działalność gastronomiczno-hotelarską oraz Pol-Carbon Sp. z o. o. - zajmuje się przeróbką i wzbogacaniem węgla.

KONTAKT

Sekretariat


tel: +48 81 745-59-59
fax: +48 81 745-59-69
e-mail: sekretariat@zomar.com.pl

Obrót energią elektryczną

Monika Iwańczuk-Dyczko
tel: +48 81 745-59-31
fax: +48 81 745-59-69
e-mail: monika@zomar.com.pl

Jarosław Adamiak
tel: +48 81 745-59-33
fax: +48 81 745-59-69
e-mail: jarek.adamiak@zomar.com.pl

Grzegorz Wanarski
tel: +48 81 745-59-32
fax: +48 81 745-59-69
e-mail: grzegorz@zomar.com.pl

DANE REJESTROWE

ZOMAR S.A., ul. Pana Balcera 6/159, 20-631 Lublin, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Świdniku,
KRS 0000014713, NIP 563-001-10-54, kapitał zakładowy: 1.558.220,00 zł, wpłacony w całości.