KONTAKT

Sekretariat


tel: +48 81 745-59-59
fax: +48 81 745-59-69
e-mail: sekretariat@zomar.com.pl

Monika Iwańczuk-Dyczko
tel: +48 81 745-59-31
fax: +48 81 745-59-69
e-mail: monika@zomar.com.pl

Jarosław Adamiak
tel: +48 81 745-59-33
fax: +48 81 745-59-69
e-mail: jarek.adamiak@zomar.com.pl

Grzegorz Wanarski
tel: +48 81 745-59-32
fax: +48 81 745-59-69
e-mail: grzegorz@zomar.com.pl

DANE REJESTROWE

ZOMAR S.A., ul. Pana Balcera 6/159, 20-631 Lublin, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Świdniku,
KRS 0000014713, NIP 563-001-10-54, kapitał zakładowy: 1.558.220,00 zł, wpłacony w całości.

Informacja dotycząca sprzedaży nieruchomości należących do ZOMAR S.A.

POBIERZ